{"Firma":{"AdresaProfila":"Techpoets","Pib":"109894163","KratkiNazivFirme":"TECH POETS D.O.O.","Delatnost":null,"Mesto":"Beograd","Telefon":"064/4174170","Mail":"info@techpoets.com","SajtFirme":null,"OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"","IdBaze":7,"IdFirme":69,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/7-69a2ae1080-cef9-4a4f-8111-f8e9ab56ac76.png","PutanjaBanera":"https://akord.rs/DMS/7-69f4807cf2-2f75-47e4-94d4-1ec5be74ff62.jpg","PutanjaPozadine":"https://akord.rs/DMS/7-69755deddf-1c63-4d0e-bc53-c64dbc970280.jpg","GlavnaBoja":1,"Slike":[],"IdDMSSlike":14,"MailInternetProdaje":null,"Footer":null,"KontaktPodaciInternetProdaje":null,"Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"WEB SHOP","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"WEB SHOP"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"BS3","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2017,2018,2019,2020,2021,2022],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":true,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false},"IdSkladista":1,"Skladista":[{"IdSkladista":1,"OznakaSkladista":"VP","NazivSkladista":"Veleprodaja","Mesto":"11000-Beograd"}],"GrupeArtikala":[{"NazivGrupe":"Računar","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"MacBook Pro","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iMac","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"MacBook Air","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"MacBook","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Mac mini","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Mac Pro","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iMac Pro","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"iPhone","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"iPhone 7","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone 8","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone 8 Plus","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone X","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone XR","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone XS","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone XS Max","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone 11 Pro","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone 12 Pro","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone 12 mini","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone 12","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone 12 Pro Max","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Apple dodaci","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Apple TV","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Mac dodaci","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPhone dodaci","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPad dodaci","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Server","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Flashstation","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Diskstation","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Rackstation","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Ruter","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"iPad","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"iPad 9.7-inch","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPad Pro 10.5-inch","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPad Pro 12.9-inch","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPad mini","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"iPad Pro 11-inch","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Storage","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"HDD","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"SSD","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"External","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Mrežna oprema","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"Računarska oprema","Podgrupe":[]}],"Brendovi":[],"Akcije":[{"IdAkcije":1,"NazivAkcije":"AKCIJA","OpisAkcije":"AKCIJA","DoDatuma":"\/Date(1581147960000)\/","IdDMS":1,"PutanjaSlike":null,"Aktivna":true,"IdArtikla":0}],"Kriterijumi":[]}

Akord Web

Akord Micro - Poslovni softver za preduzeća sa jednostavnim robno-materijalnim poslovnim procesima.

Akord Basic - Poslovni softver za preduzeća sa srednje zahtevnim robno-materijalnim i računovodstvenim poslovnim procesima.

Akord Start - Besplatan softver za fakturisanje i praćenje uplata. Probajte odmah.

AKORD
{"AdresaProfila":"Techpoets","Pib":"109894163","KratkiNazivFirme":"TECH POETS D.O.O.","Delatnost":null,"Mesto":"Beograd","Telefon":"064/4174170","Mail":"info@techpoets.com","SajtFirme":null,"OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"","IdBaze":7,"IdFirme":69,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/7-69a2ae1080-cef9-4a4f-8111-f8e9ab56ac76.png","PutanjaBanera":"https://akord.rs/DMS/7-69f4807cf2-2f75-47e4-94d4-1ec5be74ff62.jpg","PutanjaPozadine":"https://akord.rs/DMS/7-69755deddf-1c63-4d0e-bc53-c64dbc970280.jpg","GlavnaBoja":1,"Slike":[],"IdDMSSlike":14,"MailInternetProdaje":null,"Footer":null,"KontaktPodaciInternetProdaje":null,"Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"WEB SHOP","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"WEB SHOP"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"BS3","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2017,2018,2019,2020,2021,2022],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":true,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false}
/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
Registruj se
Prijavi se
WEB SHOP
Kratak pregled artikala u korpi
ID NAZIV KOLIČINA
Kratak pregled artikala odabranih za poredjenje
ID NAZIV

Politika privatnosti