/ProdajaAjax/VratiStanjeZaliha
/Content/WP/img/ico/wp-grupe-expanded.png
/Content/WP/img/ico/wp-grupe-colapsed.png
/Content/WP/img/semafor/red.png
/Content/WP/img/semafor/green.png
null
{"Firma":{"AdresaProfila":"JednaMalaFIrma","Pib":"108087596","KratkiNazivFirme":"Jedna mala firma doo","Delatnost":null,"Mesto":"Beograd - Krnjača","Telefon":"063219208","Mail":"office@pametanstan.rs","SajtFirme":"www.pametanstan.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"Internet prodavnica uređaja i sistema pametnog stana i pametne kuće, kao i ABB i BuschJaeger galanterije. www.pametanstan.rs. Cene artikala i stanje magacina dostupni su samo za registrovane korisnike.","IdBaze":18,"IdFirme":212,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/18-212/ae84352e-bb12-45ed-8442-4f7954cccbb1.png","PutanjaBanera":null,"PutanjaPozadine":null,"GlavnaBoja":4,"Slike":[],"IdDMSSlike":180,"MailInternetProdaje":"vladimir@pametanstan.rs","Footer":"www.pametanstan.rs","KontaktPodaciInternetProdaje":"telefon 011/4000-447","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"Povratak na sajt","NazivGrupeZaLink":"http://WWW.PAMETANSTAN.RS","Link":"http://WWW.PAMETANSTAN.RS","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Povratak na sajt"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"Prodaja","NazivGrupeZaLink":"/prodaja","Link":"/prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Prodaja"}],"PrikazVPCeneNaIP":true,"OznakaBaze":"BS4","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2021,2022,2023],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":true,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false},"IdSkladista":1,"Skladista":[{"IdSkladista":1,"OznakaSkladista":"Magacin","NazivSkladista":"Magacin","Mesto":"11060-Beograd - Palilula"}],"GrupeArtikala":[{"NazivGrupe":"grupa","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"free@home","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Kombinacija senzora i aktuatora","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Oprema za RO","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Senzori","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Ekrani osetlivi na dodir","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Galanterija","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Zenit","Podgrupe2":["Stainless Steel","Venge","Bela","Belo staklo","Champagne Glass","Coffee Glass","Srebrna","Šampanj","Antracit","Nosači i dozne"]},{"NazivPodGrupe":"Future Linear","Podgrupe2":["Bela","Bela mat","Boja slonovače","Srebrna","Boja mesinga","Siva","Antracit","Crna mat","Stainless steel","Siva metalik"]},{"NazivPodGrupe":"Busch Dinasty","Podgrupe2":["Antracit","Boja slonovače","Bela","Stainless steel","Crna Mat","Siva metalik"]},{"NazivPodGrupe":"Carat®","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Decento®","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Prekidači i tasteri","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Busch-axcent® pure","Podgrupe2":["Škriljac siva","Beton siva","Koralno staklo","Sun glass","Ocean glass","Avokado staklo","Papir plava"]},{"NazivPodGrupe":"Reflex SI/SI Linear","Podgrupe2":["Bela"]}]},{"NazivGrupe":"KNX","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"Oprema","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Konektori i kleme","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Dozne i kablovi","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Interfonski sistem","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Outdoor stations","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Outdoor station modules","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Installation material","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"System Devices","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Indoor stations","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Punjači el. automobila","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"Računarska mreža","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Omada","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Sklopna tehnika","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Automatski osigurači","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"FID sklopke","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Razvodne table i ormani","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"UK600","Podgrupe2":["Elektro table","Multimedijane table","Kombi table","Table bez vrata","Oprema za table"]},{"NazivPodGrupe":"Basic E","Podgrupe2":[]}]},{"NazivGrupe":"Hotelski sistem","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"Alarmni sistemi","Podgrupe":[{"NazivPodGrupe":"Alarmna centrala","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Detektori pokreta","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Kontrolni uređaji","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Sirene","Podgrupe2":[]},{"NazivPodGrupe":"Sistemski uređaji","Podgrupe2":[]}]}],"Brendovi":[],"Akcije":[{"IdAkcije":1,"NazivAkcije":"AKCIJA","OpisAkcije":"AKCIJA","DoDatuma":"\/Date(1654947720000)\/","IdDMS":1,"PutanjaSlike":null,"Aktivna":true,"IdArtikla":0}],"Kriterijumi":[]}
/ProdajaAjax/VratiAkciju
/ProdajaAjax/VratiArtikleGrupe
/ProdajaAjax/VratiNarucivanjeArtikla
/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
True
True
0

Akord Web

Akord Micro - Poslovni softver za preduzeća sa jednostavnim robno-materijalnim poslovnim procesima.

Akord Basic - Poslovni softver za preduzeća sa srednje zahtevnim robno-materijalnim i računovodstvenim poslovnim procesima.

Akord Start - Poslovni softver za fakturisanje i praćenje uplata. Probajte odmah.

AKORD

Jedna mala firma doo

Internet prodavnica uređaja i sistema pametnog stana i pametne kuće, kao i ABB i BuschJaeger galanterije. www.pametanstan.rs. Cene artikala i stanje magacina dostupni su samo za registrovane korisnike.

{"AdresaProfila":"JednaMalaFIrma","Pib":"108087596","KratkiNazivFirme":"Jedna mala firma doo","Delatnost":null,"Mesto":"Beograd - Krnjača","Telefon":"063219208","Mail":"office@pametanstan.rs","SajtFirme":"www.pametanstan.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"Internet prodavnica uređaja i sistema pametnog stana i pametne kuće, kao i ABB i BuschJaeger galanterije. www.pametanstan.rs. Cene artikala i stanje magacina dostupni su samo za registrovane korisnike.","IdBaze":18,"IdFirme":212,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/18-212/ae84352e-bb12-45ed-8442-4f7954cccbb1.png","PutanjaBanera":null,"PutanjaPozadine":null,"GlavnaBoja":4,"Slike":[],"IdDMSSlike":180,"MailInternetProdaje":"vladimir@pametanstan.rs","Footer":"www.pametanstan.rs","KontaktPodaciInternetProdaje":"telefon 011/4000-447","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"Povratak na sajt","NazivGrupeZaLink":"http://WWW.PAMETANSTAN.RS","Link":"http://WWW.PAMETANSTAN.RS","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Povratak na sajt"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"Prodaja","NazivGrupeZaLink":"/prodaja","Link":"/prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Prodaja"}],"PrikazVPCeneNaIP":true,"OznakaBaze":"BS4","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2021,2022,2023],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":true,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false}
/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
Registruj se
Prijavi se
Povratak na sajt Prodaja
Kratak pregled artikala u korpi
ID NAZIV KOLIČINA
Kratak pregled artikala odabranih za poredjenje
ID NAZIV

telefon 011/4000-447

www.pametanstan.rs