/ProdajaAjax/VratiStanjeZaliha
{"IdArtikla":255,"KataloskiBroj":null,"NazivArtikla":"PROTECTOR - M50 1 kg.","OpisArtikla":"PROTECTOR – M50 je efikasno sredstvo za opstu upotrebu i namenjen je za subijanje miseva i pacova.\n PROTECTOR – M50 je rodenticid – gotov meki mamak, i namenjen za suzbijanje pacova i miševa u domaćinstvima, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama i skladištima gotovih, upakovanih proizvoda. Namenjeno isključivo za profesionalnu upotrebu.\nU svom sastavu poseduje i Bitrex, gorku supstancu, koja odbojno deluje na ljude i zivotinje izaziva povracanje dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju.\n\nAktivna supstanca je Bromadiolon 0,0050% Indeks br: 607-716-00-8\n\nDoza primene proizvoda:\n-Za suzbijanje kućnog miša koristi se 20 grama mamka (2 kesice) po kutiji za mamke u razmaku od 3-5 m.\n-Za suzbijanje pacova koristi se 100 grama mamka (10 kesica) po kutiji za mamke koje se postavljaju na u razmaku od 3-5 m. \nJedna akcija suzbijanja glodara traje do 14 dana. Nastaviti sa punjenjem kutija sve dok mamke ne zateknete netaknutim.\n\nPakuje se u kante od 5kg. sa dodatkom rukavice za bezbedno koriscenje.","Brend":null,"WwwBrenda":null,"IdBrenda":null,"Grupa":null,"IdGrupeArtikla":null,"OznakaJediniceMere":"kom","Rabat":null,"VeleprodajnaCena":0.000000,"AkcijskaVeleprodajnaCena":0.000000,"MaloprodajnaCena":0.000000,"AkcijskaMaloprodajnaCena":null,"StopaPoreza":20.0000,"Zaliha":0.00000000,"ImaNaZalihama":false,"PutanjaSlike":"https://akord.rs/DMS/18-96/0af84a43-fb34-4353-97e1-40bfd77b7beb.jpg","PutanjaSlikeBrenda":null,"YouTubeLink":null,"Komentari":[],"ZamenskiArtikli":[],"AkcijeArtikla":[],"ProsecnaOcena":null,"CaptchaZaKomentar":"CaptchaImg0785574D-3FB9-4F66-9652-51BD963B03FA.png","CaptchaBroj":"3245","Specifikacija":[],"Skladista":[{"IdSkladista":3,"OznakaSkladista":"MP","NazivSkladista":"Maloprodaja","Mesto":"11000-Beograd"},{"IdSkladista":5,"OznakaSkladista":"GP","NazivSkladista":"Skladište gotovih proizvoda","Mesto":"11000-Beograd"},{"IdSkladista":6,"OznakaSkladista":"VP PC","NazivSkladista":"Veleprodajno - prodajne cene","Mesto":"11000-Beograd"}],"IdSkladista":3,"GrupeArtikala":[{"NazivGrupe":"Rodenticidi","Podgrupe":[]},{"NazivGrupe":"Insekticidi","Podgrupe":[]}],"Podgrupa":null,"IdPodGrupe":null,"IdDMSDokumenta":1453,"DMSLinkovi":[{"IdStavke":1,"Naziv":"M50 5g - bez pozadine bez kesica","Link":"https://akord.rs/DMS/18-96/7a291d63-67d1-45d2-9b23-5192af9a8c8f.png","Ekstenzija":"png","VremeUnosa":"\/Date(-62135596800000)\/","Korisnik":null,"IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7a291d63-67d1-45d2-9b23-5192af9a8c8f.png","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/18-96/04446fc2-7c8c-4a31-999d-8fbd9d71c85d.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":2,"Naziv":"M50 5kg - sa pozadinom","Link":"https://akord.rs/DMS/18-96/424d1871-2d13-4c2f-b35c-3d8a13b5a6c5.png","Ekstenzija":"png","VremeUnosa":"\/Date(-62135596800000)\/","Korisnik":null,"IsThumbnail":false,"NazivFajla":"424d1871-2d13-4c2f-b35c-3d8a13b5a6c5.png","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/18-96/30b521f7-2832-48a6-b846-f28cfe2907c4.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":3,"Naziv":"M50 5g - bez pozadine bez kesica","Link":"https://akord.rs/DMS/18-96/0863f567-0a9e-491a-a316-551ad3ef9a8c.png","Ekstenzija":"png","VremeUnosa":"\/Date(-62135596800000)\/","Korisnik":null,"IsThumbnail":false,"NazivFajla":"0863f567-0a9e-491a-a316-551ad3ef9a8c.png","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/18-96/0af84a43-fb34-4353-97e1-40bfd77b7beb.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null}],"Firma":{"AdresaProfila":"Ekoprotect","Pib":"109882332","KratkiNazivFirme":"EKO-PROTECT 011 DOO","Delatnost":null,"Mesto":"Beograd","Telefon":"0114524137","Mail":"info@eko-protect.rs","SajtFirme":"www.eko-protect.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"Kompanija Eko-Protect 011 doo iz Beograda postoji od 2017. godine i bavi se pruzanjem usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i hemijskog suzbijanja korova. Kompanija je 2022. godine pokrenula proizvodnju biocidnih proizvoda i kreirala sopstveni brend PROTECTOR koji je vec u prvoj godini postao prepoznatljiv na trzistu.","IdBaze":18,"IdFirme":96,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/18-96/24de4fb1-6981-40cd-9a3f-b25342d85e07.png","PutanjaBanera":null,"PutanjaPozadine":"https://akord.rs/DMS/18-96/052bd50d-ac5e-4c85-8cef-c90cdfd5f10d.jpg","GlavnaBoja":3,"Slike":[],"IdDMSSlike":1460,"MailInternetProdaje":"info@eko-protect.rs","Footer":"PROTECTOR biocidni proizvodi, efikasna sredstva u suzbijanju insekata i glodara. Za vise informacija o proizvodima mozete nas pozvati na 060/3888-072, 060/3888-073, info@eko-protect.rs","KontaktPodaciInternetProdaje":"011/4524-137; 060/3888-072","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"Web shop","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Webshop"},{"Grupe":[{"IdGrupe":2,"NazivGrupe":"Opsti uslovi","NazivGrupeZaLink":"OPSTI_USLOVI","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"OPSTI USLOVI"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"Dostava i placanje","NazivGrupeZaLink":"DOSTAVA_I_PLACANJE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"DOSTAVA I PLACANJE"},{"Grupe":[{"IdGrupe":4,"NazivGrupe":"Kontakt","NazivGrupeZaLink":"KONTAKT","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"KONTAKT"},{"Grupe":[{"IdGrupe":5,"NazivGrupe":"REKLAMACIJE","NazivGrupeZaLink":"REKLAMACIJE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"REKLAMACIJE"},{"Grupe":[{"IdGrupe":6,"NazivGrupe":"NASLOVNA STRANA","NazivGrupeZaLink":"NASLOVNA_STRANA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"NASLOVNA STRANA"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"BS4","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":false,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2020,2021,2022,2023,2024],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":true,"SamoCeneUValuti":false},"StariId":"255","PrikazIdArtiklaNaIP":true,"PrikazStarogIdArtiklaNaIP":true,"PrikazKataloskogBrojaNaIP":true,"IdPodGrupe2":null,"NazivPodGrupe2":null,"PrikazVPCeneNaIP":false,"Popust":0,"VeleprodajnaCenaBezPopusta":0.000000,"SkladisteArtikla":[{"IdArtikla":255,"OznakaLokacije":"MP","NazivLokacije":"Maloprodaja","ImaNaStanju":false,"Zaliha":0.00000000,"VeleprodajnaCenaBezPopusta":0.00000000,"VeleprodajnaCena":0.00000000,"AkcijskaVeleprodajnaCena":null,"MaloprodajnaCena":0.000000,"AkcijskaMaloprodajnaCena":null},{"IdArtikla":255,"OznakaLokacije":"GP","NazivLokacije":"Skladište gotovih proizvoda","ImaNaStanju":false,"Zaliha":0.00000000,"VeleprodajnaCenaBezPopusta":495.00000000,"VeleprodajnaCena":495.00000000,"AkcijskaVeleprodajnaCena":null,"MaloprodajnaCena":594.000000,"AkcijskaMaloprodajnaCena":null}],"ImaZaliha":false,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false}
/Content/WP/img/ico/wp-grupe-expanded.png
/Content/WP/img/ico/wp-grupe-colapsed.png
/ProdajaAjax/DodajKomentarNaArtikal
/ProdajaAjax/VratiNarucivanjeArtikla
/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
/Content/WP/img/semafor/green.png
/Content/WP/img/semafor/red.png
url(https://akord.rs/DMS/18-96/0af84a43-fb34-4353-97e1-40bfd77b7beb.jpg)
False

Akord Web

Akord Micro - Poslovni softver za preduzeća sa jednostavnim robno-materijalnim poslovnim procesima.

Akord Basic - Poslovni softver za preduzeća sa srednje zahtevnim robno-materijalnim i računovodstvenim poslovnim procesima.

Akord Start - Poslovni softver za fakturisanje i praćenje uplata. Probajte odmah.

AKORD

EKO-PROTECT 011 DOO

Kompanija Eko-Protect 011 doo iz Beograda postoji od 2017. godine i bavi se pruzanjem usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i hemijskog suzbijanja korova. Kompanija je 2022. godine pokrenula proizvodnju biocidnih proizvoda i kreirala sopstveni brend PROTECTOR koji je vec u prvoj godini postao prepoznatljiv na trzistu.

{"AdresaProfila":"Ekoprotect","Pib":"109882332","KratkiNazivFirme":"EKO-PROTECT 011 DOO","Delatnost":null,"Mesto":"Beograd","Telefon":"0114524137","Mail":"info@eko-protect.rs","SajtFirme":"www.eko-protect.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"Kompanija Eko-Protect 011 doo iz Beograda postoji od 2017. godine i bavi se pruzanjem usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, fumigacije i hemijskog suzbijanja korova. Kompanija je 2022. godine pokrenula proizvodnju biocidnih proizvoda i kreirala sopstveni brend PROTECTOR koji je vec u prvoj godini postao prepoznatljiv na trzistu.","IdBaze":18,"IdFirme":96,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/18-96/24de4fb1-6981-40cd-9a3f-b25342d85e07.png","PutanjaBanera":null,"PutanjaPozadine":"https://akord.rs/DMS/18-96/052bd50d-ac5e-4c85-8cef-c90cdfd5f10d.jpg","GlavnaBoja":3,"Slike":[],"IdDMSSlike":1460,"MailInternetProdaje":"info@eko-protect.rs","Footer":"PROTECTOR biocidni proizvodi, efikasna sredstva u suzbijanju insekata i glodara. Za vise informacija o proizvodima mozete nas pozvati na 060/3888-072, 060/3888-073, info@eko-protect.rs","KontaktPodaciInternetProdaje":"011/4524-137; 060/3888-072","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"Web shop","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Webshop"},{"Grupe":[{"IdGrupe":2,"NazivGrupe":"Opsti uslovi","NazivGrupeZaLink":"OPSTI_USLOVI","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"OPSTI USLOVI"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"Dostava i placanje","NazivGrupeZaLink":"DOSTAVA_I_PLACANJE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"DOSTAVA I PLACANJE"},{"Grupe":[{"IdGrupe":4,"NazivGrupe":"Kontakt","NazivGrupeZaLink":"KONTAKT","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"KONTAKT"},{"Grupe":[{"IdGrupe":5,"NazivGrupe":"REKLAMACIJE","NazivGrupeZaLink":"REKLAMACIJE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"REKLAMACIJE"},{"Grupe":[{"IdGrupe":6,"NazivGrupe":"NASLOVNA STRANA","NazivGrupeZaLink":"NASLOVNA_STRANA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"NASLOVNA STRANA"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"BS4","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":false,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":[2020,2021,2022,2023,2024],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":true,"SamoCeneUValuti":false}
/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
Registruj se
Prijavi se
Webshop OPSTI USLOVI DOSTAVA I PLACANJE KONTAKT REKLAMACIJE NASLOVNA STRANA
Kratak pregled artikala u korpi
ID NAZIV KOLIČINA
Kratak pregled artikala odabranih za poredjenje
ID NAZIV

PROTECTOR - M50 1 kg.

Id:255

Id:255

Kataloški broj:

Brend:

Jedinica mere:kom

Stanje: 0

MP:0.00 din.
Kupi artikal >Uporedi
PROTECTOR – M50 je efikasno sredstvo za opstu upotrebu i namenjen je za subijanje miseva i pacova.
PROTECTOR – M50 je rodenticid – gotov meki mamak, i namenjen za suzbijanje pacova i miševa u domaćinstvima, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama i skladištima gotovih, upakovanih proizvoda. Namenjeno isključivo za profesionalnu upotrebu.
U svom sastavu poseduje i Bitrex, gorku supstancu, koja odbojno deluje na ljude i zivotinje izaziva povracanje dok kod glodara ne izaziva nikakvu reakciju.

Aktivna supstanca je Bromadiolon 0,0050% Indeks br: 607-716-00-8

Doza primene proizvoda:
-Za suzbijanje kućnog miša koristi se 20 grama mamka (2 kesice) po kutiji za mamke u razmaku od 3-5 m.
-Za suzbijanje pacova koristi se 100 grama mamka (10 kesica) po kutiji za mamke koje se postavljaju na u razmaku od 3-5 m.
Jedna akcija suzbijanja glodara traje do 14 dana. Nastaviti sa punjenjem kutija sve dok mamke ne zateknete netaknutim.

Pakuje se u kante od 5kg. sa dodatkom rukavice za bezbedno koriscenje.

Komentari:Dodaj komentar

011/4524-137; 060/3888-072

PROTECTOR biocidni proizvodi, efikasna sredstva u suzbijanju insekata i glodara. Za vise informacija o proizvodima mozete nas pozvati na 060/3888-072, 060/3888-073, info@eko-protect.rs