{"Firma":{"AdresaProfila":"MobillandExclusive","Pib":"109542113","KratkiNazivFirme":"MOBILLAND EXCLUSIVE DOO NOVI SAD","Delatnost":null,"Mesto":"Novi Sad","Telefon":"066/300-018","Mail":"office@mobilland.rs","SajtFirme":"www.mobilland.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":null,"IdBaze":7,"IdFirme":25,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/7-25dabf752f-564f-490b-97f7-8dc1a9f73b9a.png","PutanjaBanera":"https://akord.rs/DMS/7-2512ef3d99-08aa-47ee-9519-7d2d45a18c82.jpg","PutanjaPozadine":null,"GlavnaBoja":11,"Slike":[{"IdStavke":196,"Naziv":"i7s - i12","Link":"https://akord.rs/DMS/7-25e9c7d89b-a7ee-432c-a5f5-3cf41d638f38.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093620000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-25e9c7d89b-a7ee-432c-a5f5-3cf41d638f38.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-25fa0099f7-f7d7-4e25-a090-bb9f655500e9.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":197,"Naziv":"beautiful shine baner","Link":"https://akord.rs/DMS/7-2572179c7d-c34a-45d7-b4e3-df56e4886cd8.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093620000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-2572179c7d-c34a-45d7-b4e3-df56e4886cd8.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-250e9b0496-44af-41d0-863f-dedc2e7d7b7c.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":198,"Naziv":"USB data kabal REMAX FAST PRO RC-129","Link":"https://akord.rs/DMS/7-25b2a8d726-f18a-4c0b-89ad-3f630fd5f035.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093620000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-25b2a8d726-f18a-4c0b-89ad-3f630fd5f035.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-2532eb0e53-dfe7-4a7c-89c1-e135999579c3.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":199,"Naziv":"All protectiove baner","Link":"https://akord.rs/DMS/7-2545a9caad-7197-44ed-ada2-49c24ec7548f.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093620000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-2545a9caad-7197-44ed-ada2-49c24ec7548f.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-25634213b7-a8dc-4606-8e7c-9428562cecbb.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":200,"Naziv":"power bank","Link":"https://akord.rs/DMS/7-25539df595-47cf-4acc-b2ba-65518b100add.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093800000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-25539df595-47cf-4acc-b2ba-65518b100add.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-259586d537-98d3-4963-8b1c-6c23d6bd1abc.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":201,"Naziv":"privacy baner","Link":"https://akord.rs/DMS/7-251452a415-9020-44f6-812f-7732289aa70a.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093800000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-251452a415-9020-44f6-812f-7732289aa70a.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-25b1e047ad-4c2d-4959-99bc-3d041ab3ff99.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":202,"Naziv":"Baner Hoco Svi Artikli","Link":"https://akord.rs/DMS/7-25b85cb1f8-89f2-4471-b5f0-828d8cb58222.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093800000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-25b85cb1f8-89f2-4471-b5f0-828d8cb58222.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-2530d695b7-ae12-478f-8ad4-196bf2c94d9f.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null}],"IdDMSSlike":377,"MailInternetProdaje":null,"Footer":null,"KontaktPodaciInternetProdaje":null,"Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"Naslovna","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/","Link":"http://www.mobilland.rs/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Naslovna"},{"Grupe":[{"IdGrupe":2,"NazivGrupe":"PRODAVNICA","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"PRODAVNICA"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"Oprema","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/oprema/","Link":"http://www.mobilland.rs/oprema/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Oprema"},{"Grupe":[{"IdGrupe":4,"NazivGrupe":"Blog","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/blog/","Link":"http://www.mobilland.rs/blog/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Blog"},{"Grupe":[{"IdGrupe":5,"NazivGrupe":"O nama","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/o-nama/","Link":"http://www.mobilland.rs/o-nama/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"O nama"},{"Grupe":[{"IdGrupe":6,"NazivGrupe":"Kontakt","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/kontakt/","Link":"http://www.mobilland.rs/kontakt/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Kontakt"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"BS3","GoogleAnalyticsKey":null,"DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":null,"PrikazIdArtikla":true,"PrikazStarogIdArtikla":false,"PrikazKataloskogBroja":true,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"EUR","InterniKurs":1,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":true,"InterniKurs2":118.50000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false},"NaciniPlacanja":[{"IdNacinaPlacanja":1,"NazivNacinaPlacanja":"Gotovina","OpisNapisPlacanja":"-","Aktivan":true},{"IdNacinaPlacanja":2,"NazivNacinaPlacanja":"Račun","OpisNapisPlacanja":"-","Aktivan":true}],"NaciniDostave":[{"IdDostave":2,"NazivDostave":"Kurirska služba","OpisDostave":"-","Aktivan":true,"IdArtikla":null,"NazivArtikla":null,"CenaVP":0,"CenaMP":0},{"IdDostave":1,"NazivDostave":"Lično preuzimanje","OpisDostave":"-","Aktivan":true,"IdArtikla":null,"NazivArtikla":null,"CenaVP":0,"CenaMP":0}],"IdSkladista":1}
/Content/wp/img/ico/cancel.png
/Content/wp/img/ico/edit.png
/ProdajaAjax/SnimiPorudzbenicu
/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
/ProdajaAjax/VratiInfoOUlogovanomKomitentu
/ProdajaAjax/ProveriCeneKorpe
False
/Profili/BS3/MobillandExclusive/Prodaja/1

Akord Web

Akord Micro - Poslovni softver za preduzeća sa jednostavnim robno-materijalnim poslovnim procesima.

Akord Basic - Poslovni softver za preduzeća sa srednje zahtevnim robno-materijalnim i računovodstvenim poslovnim procesima.

Akord Start - Besplatan softver za fakturisanje i praćenje uplata. Probajte odmah.

AKORD
{"AdresaProfila":"MobillandExclusive","Pib":"109542113","KratkiNazivFirme":"MOBILLAND EXCLUSIVE DOO NOVI SAD","Delatnost":null,"Mesto":"Novi Sad","Telefon":"066/300-018","Mail":"office@mobilland.rs","SajtFirme":"www.mobilland.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":null,"IdBaze":7,"IdFirme":25,"PutanjaLogoa":"https://akord.rs/DMS/7-25dabf752f-564f-490b-97f7-8dc1a9f73b9a.png","PutanjaBanera":"https://akord.rs/DMS/7-2512ef3d99-08aa-47ee-9519-7d2d45a18c82.jpg","PutanjaPozadine":null,"GlavnaBoja":11,"Slike":[{"IdStavke":196,"Naziv":"i7s - i12","Link":"https://akord.rs/DMS/7-25e9c7d89b-a7ee-432c-a5f5-3cf41d638f38.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093620000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-25e9c7d89b-a7ee-432c-a5f5-3cf41d638f38.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-25fa0099f7-f7d7-4e25-a090-bb9f655500e9.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":197,"Naziv":"beautiful shine baner","Link":"https://akord.rs/DMS/7-2572179c7d-c34a-45d7-b4e3-df56e4886cd8.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093620000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-2572179c7d-c34a-45d7-b4e3-df56e4886cd8.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-250e9b0496-44af-41d0-863f-dedc2e7d7b7c.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":198,"Naziv":"USB data kabal REMAX FAST PRO RC-129","Link":"https://akord.rs/DMS/7-25b2a8d726-f18a-4c0b-89ad-3f630fd5f035.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093620000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-25b2a8d726-f18a-4c0b-89ad-3f630fd5f035.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-2532eb0e53-dfe7-4a7c-89c1-e135999579c3.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":199,"Naziv":"All protectiove baner","Link":"https://akord.rs/DMS/7-2545a9caad-7197-44ed-ada2-49c24ec7548f.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093620000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-2545a9caad-7197-44ed-ada2-49c24ec7548f.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-25634213b7-a8dc-4606-8e7c-9428562cecbb.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":200,"Naziv":"power bank","Link":"https://akord.rs/DMS/7-25539df595-47cf-4acc-b2ba-65518b100add.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093800000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-25539df595-47cf-4acc-b2ba-65518b100add.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-259586d537-98d3-4963-8b1c-6c23d6bd1abc.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":201,"Naziv":"privacy baner","Link":"https://akord.rs/DMS/7-251452a415-9020-44f6-812f-7732289aa70a.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093800000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-251452a415-9020-44f6-812f-7732289aa70a.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-25b1e047ad-4c2d-4959-99bc-3d041ab3ff99.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null},{"IdStavke":202,"Naziv":"Baner Hoco Svi Artikli","Link":"https://akord.rs/DMS/7-25b85cb1f8-89f2-4471-b5f0-828d8cb58222.jpg","Ekstenzija":"jpg","VremeUnosa":"\/Date(1558093800000)\/","Korisnik":"Monika Štoković","IsThumbnail":false,"NazivFajla":"7-25b85cb1f8-89f2-4471-b5f0-828d8cb58222.jpg","Thumbnail":"https://akord.rs/DMS/7-2530d695b7-ae12-478f-8ad4-196bf2c94d9f.jpg","IdArtikla":0,"Obrisana":false,"Napomena":null}],"IdDMSSlike":377,"MailInternetProdaje":null,"Footer":null,"KontaktPodaciInternetProdaje":null,"Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":1,"NazivGrupe":"Naslovna","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/","Link":"http://www.mobilland.rs/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Naslovna"},{"Grupe":[{"IdGrupe":2,"NazivGrupe":"PRODAVNICA","NazivGrupeZaLink":"/Prodaja","Link":"/Prodaja","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"PRODAVNICA"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"Oprema","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/oprema/","Link":"http://www.mobilland.rs/oprema/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Oprema"},{"Grupe":[{"IdGrupe":4,"NazivGrupe":"Blog","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/blog/","Link":"http://www.mobilland.rs/blog/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Blog"},{"Grupe":[{"IdGrupe":5,"NazivGrupe":"O nama","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/o-nama/","Link":"http://www.mobilland.rs/o-nama/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"O nama"},{"Grupe":[{"IdGrupe":6,"NazivGrupe":"Kontakt","NazivGrupeZaLink":"http://www.mobilland.rs/kontakt/","Link":"http://www.mobilland.rs/kontakt/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Kontakt"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"BS3","GoogleAnalyticsKey":null,"DozvoljenaRegistracija":true,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":true,"Godine":null,"PrikazIdArtikla":true,"PrikazStarogIdArtikla":false,"PrikazKataloskogBroja":true,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"EUR","InterniKurs":1,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":true,"InterniKurs2":118.50000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false}
/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
Registruj se
Prijavi se
Naslovna PRODAVNICA Oprema Blog O nama Kontakt
Kratak pregled artikala u korpi
ID NAZIV KOLIČINA
Kratak pregled artikala odabranih za poredjenje
ID NAZIV

Korpa

Podaci o naručiocu
Ime i prezime:
e-mail:
Telefon:
Adresa:
Poštanski br. i mesto:
Način dostave:
Način plaćanja:
Napomena:
Sadržaj korpe
Za naručivanje artikla treba da imate otvoren nalog.
Naruči
Akord Software, 2007-2019.