Akord Web - Registracija
/Account/RegistracijaNoveFirme
/Account/VratiUsloveKoriscenjaWeb

Akord Web - Zahtev za registraciju

Podaci o korisniku

Ime i prezime:
E-mail:
Telefon:

Podaci o pravnom licu

Pib:
Naziv firme:
Mesto:
Adresa:
Delatnost:
Broj zaposlenih:
Verzija samo za fakturisanje (Akord START):
Vrsta aplikacije:
Skladišta:
Napomena:

Uslovi korišćenja:

Slažem se sa uslovima korišćenja Akord Web aplikacije
Pošalji zahtev

Tehnička podrška: +381 (0)21 6412 000, +381 (0)63 1011 030

Nazad na sajt